NLP begrippen – R

Het ABC van NLP bevat een alfabetisch overzicht van begrippen uit Neuro Linguïstisch Programmeren, inclusief verwijzingen naar toepasselijke goede boeken en trainingen.

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W

R

Rapport

Rapport is de stemming waarin je je bevindt, als je iemand aardig vindt en vertrouwt. Als er die onbewuste klik is, als er sprake is van op elkaar gerichte aandacht en je je goed voelt in elkaars bijzijn. Een natuurlijk fenomeen dat verloopt via spiegelhormomen.

Normaal gesproken duurt het enige tijd nadat je iemand hebt ontmoet om dat gevoel van rapport te krijgen. Binnen NLP zijn er diverse technieken die je in staat kunnen stellen het opbouwen van rapporten drastisch te versnellen. In sommige gevallen lijkt het rapport daarna bijna ogenblikkelijk tot stand te komen. Deze technieken werken zowel face-to-face als via de telefoon als via MS Teams, Zoom of Skype.

Boek: Beïnvloeden met integriteit – Genie Z Laborde

TrainingNLP Practitioner

RAS – Reticulair Activatie Systeem

Ons brein maakt geen verschil tussen ‘echt’ en ‘bedacht’. Imaginair – dus in ons
mentale voorstellingsvermogen – oefenen, heeft invloed op ons brein en daarmee in onze fysieke wereld. Dit komt door neuroplasticiteit. Een mooi woord voor ‘het aanleggen van nieuwe verbindingen’. Onze hersenbanen kun je trainen. Als je ze traint, worden ze sterker. Lees eens het boeiende “Piano-onderzoek” van neurowetenschapper Alvaro Pascual-Leone.

Ons brein doet wat jij het te doen geeft. Wat jij het aanreikt. Wat jij het laat zien. Mits goed, consequent en zorgvuldig toegepast, programmeert je brein wat jij wilt bereiken of kunnen.

Het hiervoor verantwoordelijke deel in ons brein is het Reticulair Activatie Systeem (RAS). Daar vind je het geheim van Doelen die Uitkomen. Het RAS is de zoekmachine, de voorraadkast, de programmeerunit, de filterbasis van ons brein dat, als je het heel goed laat zien, vertelt en laat voelen wat jij wilt, op zoek gaat naar alle (zintuiglijke) mogelijkheden om dat te halen.

Daarom is het stellen van specifieke, goed geformuleerde doelen ook zo belangrijk. Het stellen van doelen geeft richting aan je brein in wat je wilt bereiken in je leven. Het geeft je onderbewuste brein gerichte opdrachten. Het zorgt ervoor dat je jouw volle potentie kunt gebruiken. Met behulp van je RAS. Als jij 100% actie neemt, flexibel bent, focus houdt en verantwoording pakt.

Boek: Je ongekende Vermogens – Tony Robbins

TrainingNLP Practitioner

Representatie Systeem

In NLP zijn representatiesystemen de informatieverwerkingsstijlen die wij in onze neurologie kunnen toepassen.

Iedere ervaring die we krijgen, hebben en terughalen, is een samenstelling van zintuiglijke indrukken. Van geluid, geur, smaak, gevoel en beelden. Zonder onze zintuigen kunnen we de wereld om ons heen niet ervaren. Vervolgens maken wij – of beter: maakt ons brein – iets van de zintuiglijke ervaringen door er ‘wat van te vinden’. Dat gebeurt door middel van de interne dialoog, dat niet-zintuiglijk is. Deze laatste stap in de verwerking is helaas vaak een onbewuste en geautomatiseerde dialoog is, gebaseerd op ervaringen en overtuigingen uit het verleden.

Uiteindelijk geven we de externe informatie op onze eigen manier weer aan onszelf in onze interne representaties. Zo heeft elk mens op detailniveau een andere interne representatie van wat er in de externe wereld gebeurt. Dat wordt ons model van de wereld. Vanuit daar communiceren we naar anderen.

Boek: The Magic of NLP Demystified – Lewis & Pucelik

In NLP hanteren we twee representatiesystemen: het leidend representatiesysteem en het voorkeurs representatiesysteem.

Leidend Representatiesysteem

Het leidend representatiesysteem is het representatiesysteem dat iemand het eerst gebruikt om toegang te krijgen tot herinneringen en andere opgeslagen informatie. Als iemands leidend systeem bijvoorbeeld visueel is en je vraagt hem het geluid van de stem van zijn moeder te onthouden, zouden ze eerst een mentale foto van hun moeder moeten ophalen, voordat ze toegang kunnen krijgen tot het geluid van haar stem. Zeer, zeer interessante materie voor excellente communicatie.

Boek: The Magic of NLP Demystified – Lewis & Pucelik

Voorkeursrepresentatiesysteem

Het voorkeursrepresentatiesysteem is de manier waarop iemand bij voorkeur informatie ontvangt, verwerkt en weer extern maakt in wat hij doet of zegt. Het is het representatiesysteem dat een persoon het vaakst gebruikt, het makkelijkst vindt om te gebruiken vinden en het systeem waarop ze vertrouwen en terugvallen in tijden van stress. Het is te achterhalen door te luisterren naar wat iemand zegt en te kijken naar wat iemand doet.

Boek: The Magic of NLP Demystified – Lewis & Pucelik

TrainingNLP Practitioner

Reframing – Herkaderen

Reframing (herkaderen) is een gesprekstechniek waarmee je iemands perspectief op een problematische situatie of gebeurtenis kunt veranderen. Reframing werkt omdat alle betekenis contextafhankelijk is.

Wat de techniek doet is het gedrag dat het probleem veroorzaakt, in een heel andere context plaatsen. Dan verandert automatisch de betekenis van het gedrag. Evenzo zijn er altijd betekenissen aan een probleemgedrag, waarvan de persoon zich niet heeft gerealiseerd dat ‘als ze zich zouden realiseren dat ze hun perspectief op het probleem, de gebeurtenis of de situatie zouden veranderen’.

Boek: Reframing – Bandler & Grinder

TrainingenNLP Practitioner, NLP Master Practitioner

Resource Anchor – Bronanker

Een resource anchor (bronanker) is een anker dat is gemaakt met een aantal op elkaar gestapelde behulpzame en bekrachtigende stemmingen. Dit betekent dat je een anker voor jezelf (of iemand anders) kunt creëren, waardoor je je bij het activeren van het bronanker tegelijkertijd krachtig, veilig, gemotiveerd, geliefd etc. voelt. Dit geeft je een geweldige bron die je kunt gebruiken wanneer je je op je best wilt voelen.

Boek: Frogs Into Princes – Bandler & Grinder

TrainingNLP Practitioner

Richard Bandler

Richard Bandler is een van dé grondleggers en bedenkers van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Een zeer markant figuur. Bandler is een Amerikaanse NLP Master trainer, schrijver en onderzoeker die samenwerkte met John Grinder.

Boeken: vele

Robert Dilts

Robert Dilts heeft diverse NLP modellen ontwikkeld en schreef diverse NLP boeken waaronder ‘Sleight of mouth’ en ‘Beliefs’. Hij is ook de voornaamste schrijver van NLP, Volume 1. Hij schreef dit boek samen met John Grinder, Richard Bandler en Judith DeLozier.

Dilts werkte het model van de (Neuro) Logical Levels – bedacht door Gregory Bateson – verder uit  en ïntroduceerde het model binnen NLP. De Logical Levels (logische niveaus) zijn zeer bruikbaar bij het analyseren van relaties, gedrag en situaties.

Boek: Sleight of mouth – Robert Dilts, Verander je overtuigingen – Robert Dilts

TrainingenNLP Practitioner, NLP Master Practitioner

Heb je het volledige antwoord nog niet gevonden of heb je een aanvullende vraag over NLP of een boek of over onze NLP opleidingen? Neem graag contact met ons op via mail info@graci.nl of telefonisch 085 – 130 -91 70 of Whatsapp +31 6 5105 9949.

Kijk ook gerust eens op onze speciale webpagina: Geweldige boeken over NLP en meer