NLP begrippen – M

Het ABC van NLP bevat een alfabetisch overzicht van begrippen uit Neuro Linguïstisch Programmeren, inclusief verwijzingen naar toepasselijke goede boeken en trainingen.

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W

M

Mapping across

Mapping Across is een submodaliteitstechniek, waarmee je blijvend snelle verandering kunt creëren. Zoals het veranderen van voedsel dat je niet lekker vindt maar wel wilt gaan eten, drinken of eten dat je te lekker vindt en vanaf wilt of het veranderen van overtuigingen, het vergroten van de motivatie et cetera.

Mapping Across is een snelle techniek die gekoppeld wordt met de Contrastive Analysis en gebruik maakt van de wervelende kracht van ons onderbewuste brein.

Boek: Use your Brain for A Change – Bandler

TrainingNLP Practitioner Certification

Matchen

Een techniek om rapport mee te bouwen, om een goede onderlinge onbewuste klik te creëren. Bij matching pas jij jouw fysiologie aan die van een ander aan. Je spiegelt, je maakt een match. Dit betekent dat als iemand zijn armen kruist, jij ook je armen kruist. Als ze hun rechterarm opheffen, hef jij jouw rechterarm op. De onderbewuste communicatie voor ons neurostelsel is: “Ik ben zoals jij, en daarom mogen wij elkaar leuk vinden.” Dit creëert daardoor een ​​goede verstandhouding.

Boeken: Beïnvloeden met integriteit – Genie Z Laborde
Unlimited Power – Tony Robbins

TrainingNLP Practitioner Certification

Meta-model

Het Meta-model is misschien wel het eerst gebruikte model in coaching. Het behelst een reeks vragen, gebaseerd op de drie onbewuste breinfilters: vervormen, weglaten en generaliseren. Het Meta Model is afgeleid van het werk van Virginia Satir.

Door gebruik te maken van het Meta-model krijg je specifieke gedetailleerde informatie van een persoon boven water. Hiermee kun je hem of haar helpen zijn mentale wereldmodel weer te verbinden met zijn ervaringen in de fysieke wereld. Het herstelt dus de verbinding tussen taal en ervaring. Het hoeft weinig extra uitleg hoe zinvol dit is.

Door te leren over het Meta-model, weet je altijd precies wat de juiste vraag is die jij kunt stellen. De juiste vraag om de informatie te krijgen die jij nodig hebt om de ander te kunnen helpen en hierop jouw communicatie kunt afstemmen.

Boeken: The Magic of NLP Demystified – Lewis & Pucelik
The Structure Of Magic Volume 1 – Bandler & Grinder

TrainingNLP Practitioner Certification

Meta Model III

Meta Model III is een compleet andere taaltechniek dan het Meta-model. Waar het Meta Model juist de kritische ratio activeert, communiceert het Meta Model III met het onderbewuste brein.

Meta model III biedt daarvoor een structuur van vragen die werken van probleem, naar omslagpunt, naar oplossing. De structuur geeft de manier waarop je een cliënt wegleidt van het probleem en richting de oplossing.

De structuur geeft daarmee het verschil dat het verschil maakt.

Boeken: The Magic of NLP Demystified – Lewis & Pucelik
Patterns I & II – Bandler & Grinder

TrainingNLP Master Practitioner

Metaprogramma

Metaprogramma’s zijn inhoudsvrije informatiefilters. Ze bepalen hoe we informatie sorteren en waar ons brein aandacht aan geeft. Metaprogramma’s zijn misschien wel het meest onbewuste filter. Zij zijn daarmee de mogelijk meest onbewuste stuurcodes van ons gedrag, onze interne processen en onze interne staat.

Omdat metaprogramma’s onbewuste voorkeurenstijlen van waarnemen, denken en reageren zijn, ga je er onbewust vanuit dat anderen hun metaprogramma’s op dezelfde manier gebruiken en dus dat anderen op dezelfde manier waarnemen, denken en handelen.

Onthoud direct: je bent niet je meta programma’s, je hebt ze! Als je in staat bent te herkennen welk metaprogramma iemand (en jijzelf) in een bepaalde situatie gebruikt, ontdek je een gouden sleutel. Binnen NLP worden vier basis meta-programma’s gehanteerd en twintig complexe metaprogramma’s.

TrainingNLP Master Practitioner

Metafoor

Metaforen zijn symbolische verhalen voor het onderbewuste brein. Metaforen communiceren met ons onbewuste terwijl ze ons bewuste brein bezig houdt met het “verhaal”.

Metaforen kunnen worden gebruikt om mensen te helpen een dieper begrip van jouw boodschap te krijgen. Een excellente metafoor helpt mensen zelfs bij het veranderen van hun complete denken op onderbewust niveau. Metaforen kunnen een-op-een worden gebruikt in therapie, coaching, management of verkoop en worden vakkundig gebruikt met groepen en presentaties.

Boeken: Frogs Into Princes – Bandler and Grinder
Unlimited Power – Tony Robbins
Therapeutical Metaphors – A. Gordon

TrainingNLP Master Practitioner Certification

Metaprogramma

Metaprogramma’s behoren tot de filters die we gebruiken om inkomende informatie uit de wereld om ons heen te verwijderen, vervormen en te generaliseren. Een metaprogramma is misschien wel het meest onbewuste filter. Als je iemands metaprogramma’s kent, kunt je nauwkeurig voorspellen hoe deze persoon zal reageren op informatie die op een bepaalde manier, in bepaalde situaties en scenario’s aan hem of haar wordt gepresenteerd.

Metaprogramma’s kunnen in minder dan acht minuten in kaart worden gebracht en de kennis hierover is enorm waardevol in sales, management, werving, teambuilding en relaties.

Boek: Metaprograms – Richard en Leslie Bandler,
Time Line Therapy® en de basis van persoonlijkheid – James & Woodsmall

TrainingNLP Master Practitioner Certification

Milton-model

Het Milton-model bevat suggererende, hypnotiserende taalpatronen gemodelleerd naar de befaamde hypnotherapeut Milton Erickson. Door deze taalpatronen te gebruiken, kun je via conversatie bewust onderbewuste verandering en ervaring opwekken.

Het Milton-model stelt je – vergelijkbaar met een metafoor – in staat om te communiceren met iemands onderbewuste brein, terwijl je het bewuste brein bezig houdt met de “woorden”.

Omdat de taalpatronen kunstzinnig vaag zijn, zorgen ze ervoor dat de luisteraar naar binnen gaat en aansluiting vindt bij diepliggende wensen en behoeften. Het gebruik van Milton Model taalpatronen is uitdagend en verhoogt de bewuste en  onbewuste acceptatie van je boodschap.

Boeken: Patterns of Milton H Erickson Volume 1 – Bandler & Grinder
Trance-formations -Bandler & Grinder
Hypnosis – James

TrainingNLP Practitioner Certification

Mirroring – Spiegelen

Een techniek om rapport mee te bouwen, om een goede onderlinge onbewuste klik te creëren.

Onze communicatie verloopt voor ongeveer 55% via lichaamstaal, non-verbaal. Als we via non-verbale gelijkenis communiceren, verhogen we dus we onderlinge verstandhouding. We kunnen dit onder andere doen  door de fysiologie van onze gesprekspartner te spiegelen. Spiegelen betekent het spiegelbeeld van iemands fysiologie aannemen, ofwel: als iemand zijn rechterarm opheft, jij jouw linkerarm optilt.

De onderbewuste communicatie voor ons neurostelsel is: “Ik ben zoals jij, en daarom mogen wij elkaar leuk vinden.” Dit creëert daardoor een goede verstandhouding.

Boeken: Beïnvloeden met integriteit – Genie Z Laborde
Unlimited Power – Tony Robbins

TrainingNLP Practitioner Certification

Mismatching

Als iemands fysiologie niet overeenkomt met die van jou, dat wil zeggen een mismatch via matching en/of mirroring, dan zul je de band en de onderbewuste klik met die persoon gaan verliezen.

Boeken: Beïnvloeden met integriteit – Genie Z Laborde
Unlimited Power – Tony Robbins

TrainingNLP Practitioner Certification

Modelleren – modelling

Modelleren is het proces waarmee NLP werd gemaakt. Richard Bandler en John Grinder modelleerden in eerste instantie drie mensen die uitblonken in wat zij deze. Deze mensen werden modellen van excellent gedrag: Milton Erickson, Virginia Satir en Fritz Perls.

Bandler en Grinder modelleerden exact wat deze mensen deden in hun fysiologie, denkpatronen en de manier waarop ze hun taal (en interne dialoog) structureerden. Toen Bandler en Grinder exact dezelfde fysiologie, denkpatronen en taal gingen gebruiken als deze modellen, kregen zij dezelfde resultaten als de drie experts die ze hadden gemodelleerd. De output van de modelleerprojecten was een verzameling technieken die we nu NLP noemen. Mede hierdoor geldt binnen NLP de slogan: Alles wat jij kunt kan ik modelleren en daarna kan ik hetzelfde doen.

Boek: Modelleren met NLP – Dilts
Unlimited Power – Tony Robbins

TrainingNLP Master Practitioner Certification

Heb je nog niet het volledige antwoord gevonden of heb je een aanvullende vraag over NLP of een boek of over onze NLP opleidingen? Neem graag contact met ons op via mail info@graci.nl of telefonisch 085 – 130 -91 70 of Whatsapp +31 6 5105 9949.

Kijk ook gerust eens op onze speciale webpagina: Geweldige boeken over NLP en meer