NLP in sales

Sales en NLP 

Het woord ‘Sales’ vindt haar oorsprong in het Scandinavische woord ‘Selje’. ‘Selje’ is te herleiden tot ‘To serve’ wat ‘van dienst zijn, dienstbaar zijn’ betekent. De klant goed van dienst zijn, betekent dus een goede sale.

Hoe kun je nu NLP gebruiken om dat onderscheidend en succesvol te realiseren? In dit artikel een korte uiteenzetting van wat NLP kan toevoegen aan sales, aan het dienen van klantbelang en aan langdurige klantbinding en hogere resultaten voor beide partijen.

Als iemand je goed van dienst is, ontstaat een gunfactor. Vanuit een hoge gunfactor ontstaat binding. Vanuit binding een langetermijnrelatie en ambassadeurschap voor jouw bedrijf, dienst en product. Succesvolle verkopers weten hoe ze hun klanten optimaal van dienst kunnen zijn. Zij zijn bekend met hét verschil, dat het verschil maakt in sales.

“Approach each customer with the idea of helping to solve a problem or to achieve a goal”– Brian Tracy

 Rapport is de basis vanuit NLP

“Weerstand bij een klant is een teken van gebrek aan rapport”, een NLP vooronderstelling. Rapport is de basissleutel voor elk goed gesprek (zie ook eerder artikel ‘Hoe is de staat van jouw rapport?’) Als de klik (rapport) ontbreekt, kun je beter weggaan. Dat doe je ook in je privéleven. Mensen gaan graag om met mensen, waarmee ze in rapport zijn. Hoe goed je voorstel, dienst, prijs of product ook is, diegene die het meeste rapport heeft, krijgt de deal.

Waarom NLP combineren met Sales

De manier waarop jij jouw product of dienst presenteert, is van onschatbare waarde. We zien meesterlijke verkoopresultaten en minder meesterlijke. NLP stelt je in staat jouw charisma, houding en professionele communicatie zó te ontwikkelen, dat je jouw klanten echt van dienst kunt zijn. Effectieve salespersonen gebruiken alle communicatie, die zij van hun klant aangeboden krijgen. Leer die te benutten en resultaten stijgen drastisch!

Stel dat je een bewezen effectief en krachtig vijf stappenplan in handen hebt, waarmee je de beslissingsstrategie van jouw klant ontdekt? De waarden en wensen kunt koppelen aan wat de klant werkelijk nodig heeft? Zou dat positief bijdragen? Zou dat bijdragen aan tevredener klanten? Hogere klantbinding? Hogere verkoopresultaten en ambassadeurs? Ja toch?!

“If you are not taking care of your customer, your competitor will.” – Bob Hooey

Wat kan ik leren van NLP voor Sales?

De toepassingsmogelijkheden van NLP in Sales zijn oneindig, want NLP richt zich op persoonlijke ontwikkeling en professionalisering van communicatie. Sales is mensenwerk en communicatie. Specifiek voor sales leert NLP je een bijzonder vijf stappenplan, dat het recept vormt voor meer tevreden klanten, hogere conversie én een langdurige vertrouwensband. Een onderscheidend en bewezen succesvol stappenplan.

Daarnaast zul je merken dat je tijdens je gesprekken steeds drie extra vragen wilt stellen:

  • Wat is voor u belangrijk aan ….X….?
  • Waarom is ….(het antwoord)….belangrijk voor u?
  • Waarom is ….(het antwoord daarop) belangrijk voor u?

Deze vragen geven een unieke inkijk in de werkelijke behoeften van de klant, voegen hoge meerwaarde toe aan jouw dienstverlening en kun je direct gaan gebruiken. Probeer het eens!

Naast het unieke vijfstappenplan en de basis en achtergrond van NLP, leer je ook:

  • Unieke en zeer effectieve communicatietechnieken
  • De beslissingsstrategie van de klant te achterhalen
  • De geruststellingstrategie – dat de keuze straks nog steeds de juiste is – te achterhalen
  • Onbewuste taal- en denkstijlen te herkennen en in het klantbelang te gebruiken
  • De onbewuste klik te maken voor fijnere en betere gesprekken
  • Een duurzame ‘win-win’ relatie te bouwen waarin jij de preferred supplier bent

“Make a customer, not a sale.” – Katherine Barchetti

Wat als jij nu ook wilt leren over NLP in Sales

Onze NLP Opleidingen en trainingen met toepassing van NLP, gaan veel verder dan de standaard ‘doe dit en doe dat niet’ in verkooptrainingen. Je wordt getraind in Neuro Linguïstisch Programmeren en hoe je dit zinvol, verantwoord en succesvol kunt gebruiken in communicatie, sales, klantvertrouwen en klantbinding. In het dienstbaar zijn aan jouw klant.

Werken aan jezelf om de beste te worden in sales, is een belangrijk onderdeel daarvan. Zodat je daarna nog meer kunt floreren en successen haalt die je wil halen. Voor jezelf en je klant!

“Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible.” -Tony Robbins

Heb je vragen of opmerkingen na dit artikel? Wil je sparren over wat NLP voor jou kan betekenen in sales? Laat het mij weten, neem gerust contact met mij op. Delen van dit artikel mag zeker!

Goede groet, Remko Grijm

Certified Trainer of NLP – Master Coach