NLP in zorgverlening

Breng jouw zorgverlening naar ‘the next level’​ met NLP

“Elk gedrag heeft een positieve intentie.” 

Een vooronderstelling binnen NLP. Zelfs bij zeer negatief gedrag, is er een deel van die persoon die met dat gedrag iets positiefs wil bereiken. Met andere woorden: ons gedrag heeft een positieve onderliggende reden. Negatief gedrag is makkelijker te veranderen als rekening wordt gehouden met de positieve intentie. NLP leert je de positieve intentie te achterhalen en daarmee het gedrag te veranderen.

NLP helpt ook om inzicht te krijgen in hoe gedrag tot stand komt, hoe je vertrouwen creëert en weerstand oplost. Van belang in elke realtie, dus ook in de relatie zorgverlener en cliënt. In dit artikel mijn gedachtegang, beeld en beleving over de meerwaarde van NLP in de zorg.

“They may forget your name, but they will never forget how you made them feel.” – Maya Angelou

Kort een NLP onderwerp: het NLP Communicatiemodel

Ons brein filtert wat wij waarnemen. Via drie basisfilters. Onbewust laten we dingen weg, vervormen we informatie en generaliseren we wat we waarnemen. Onze filters zijn onder andere gebaseerd op onze herinneringen, emoties, beslissingen en overtuigingen. Wat we filteren, daar vinden we wat van, daar zeggen we wat over tegen onszelf. En dat leidt tot een re-presentatie van wat er buiten ons gebeurd, tot onze gedachten, onze stemming en houding en uiteindelijk tot ons gedrag: het NLP Communicatiemodel. NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) geeft je uniek inzicht in de werking van deze filters binnen menselijk gedrag. NLP koppelt de dynamiek tussen brein (neuro), taalgebruik (linguïstiek) en gedrag (het interne programma dat dan loopt) en hoe deze drie elkaar beïnvloeden. De gouden driehoek om jouw zorgverlening naar ‘the next level’ te brengen.

Waarom zou je NLP binnen de zorg willen gebruiken?

NLP geeft handvatten en inzicht en leert je hoe je als professioneel zorgverlener jouw communicatie optimaal kunt afstemmen op de filters van de ander. Door kennis te hebben van het NLP Communicatiemodel en de daaraan gekoppelde gesprekstechnieken, kun je nog effectiever, prettiger en zorgzamer werken én ben je in staat de ervaring en gedachten van de ander beter te kunnen begrijpen. Hierdoor bouw je nog meer vertrouwen, neemt weerstand af en wordt zorgverlening nog dankbaarder.

Wat leer ik nog meer van NLP als zorgprofessional

  • Sneller de beste klik te maken met je cliënt, patiënt, bewoner of familielid
  • Gelijkwaardigheid te creëren tussen jou en diegene die jij zorg verleent en hun familie
  • Miscommunicatie en ongewenste gedragsverhoudingen te voorkomen
  • Verdiepend inzicht te krijgen in de behoeften van jouw cliënt of patiënt of cliënt
  • Nog persoonlijker, nog mooier en met minder energieverbruik jouw zorg te verlenen
  • De effectiviteit van elk zorgtraject te verhogen en verder te bevorderen binnen jouw team
  • Jouw zorg zo te leveren, dat jouw zorgverlening voor iedereen een cadeau wordt

“Constant attention by a good nurse may be just as important as a major operation by a surgeon.” – Dag Hammarskjold

Waarom anderen in de zorg ook kiezen voor NLP

Persoonlijke ontwikkeling staat centraal binnen NLP Practitioner. Je wordt je bewust van jouw onbewuste processen achter jouw communicatie, gedrag, beslissingen en emoties. Je leert en ontdekt zowel succesvolle als beperkende patronen te herkennen en te veranderen. Je leert over overtuigingen zodat jij weet wat je tegen heeft gehouden, wat je motiveert en wat jou in beweging brengt, zodat je de beste versie van jezelf wordt. Dat is één van de redenen dat andere zorgprofessionals ook kiezen voor een NLP opleiding.

Andere zorgprofessionals kiezen weer voor een NLP opleiding, omdat NLP effectief in combinatie met therapeutische disciplines kan worden toegepast. Aanvullende meerwaarde dus.

Het volgen van een NLP Practitioner opleiding, biedt je de relevante achtergronden en theorie, de oefeningen en de ervaringen over hoe je de diverse technieken kunt toepassen en de gewenste resultaten kunt halen. Tijdens de opleiding ervaar je al dat NLP écht werkt en hoe NLP eenvoudig, professioneel en effectief inzetbaar is in het werken binnen de zorg.

Het resultaat van NLP in de zorg

Je leert hoe je goed voor jezelf zorgt, waardoor je nog beter voor anderen kunt zorgen. Je kunt nog meer waarde toevoegen aan jouw zorgverlening en de zorg in algemene zin. Je gaat goed beter om met alle regeldruk, je houdt balans en werkt nog beter samen met collega’s om hoge kwalitatieve zorg te bieden. Met meer plezier en meer gemak.

NLP in de zorg

Ik beloof je: je maakt – ongeacht hoe goed je al bent in wat je doet – nog meer sprongen voorwaarts en beleeft nog meer plezier, succes en voldoening in jouw zorgverlening!

“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.” – Maya Angelou

Heb je vragen of opmerkingen over dit artikel? Wil je sparren over wat NLP voor jou specifiek kan betekenen in de zorg? Laat het mij weten, neem contact met mij op. Bel of mail me gerust. Delen van dit artikel mag natuurlijk ook!

Goede groet, Remko Grijm

Certified Trainer of NLP – Certified Trainer of Time Line Therapy®

Coaching – Master Coach

“Training differently…making the difference” Remko Grijm