NLP begrippen – A

Het ABC van NLP bevat een alfabetisch overzicht van begrippen uit Neuro Linguïstisch Programmeren, inclusief verwijzingen naar goede boeken en trainingen van NLPXperience, waarin het begrip of onderwerp wordt behandeld en toegelicht.

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W

A

Anaforen

Matin Luther King gebruikte in zijn ‘Dreamspeech’ veel anaforen. Het was zelfs een Masterclass daarin! Anaforen zijn onderdeel van een verteltechniek waarbij een woord of een zin of uitdrukking wordt herhaald aan het begin van opvolgende zinnen en alinea’s. Anaforen zijn effectief als je een beweging in gang wilt zetten, doordat je hiermee de intensiteit van een idee vergroot. En intense ideeën gaan snel naar ons brein! Retorische vragen kunnen ook uitstekend als anafoor werken.

Analoge communicatie

Analoge communicatie (ook non-verbale communicatie genoemd) omvat elke vorm van uitwisseling van bewust en onbewust waarneembare informatie tussen mensen via niet-talige signalen. Een volkomen natuurlijk en vaak onbewust proces. Deze vorm van communicatie zonder woorden. is ruimer dan non-verbaal gedrag.

Analoge markering

In communicatie komt de term analoge markering voor. Analoge markering is het moment dat iemand een bepaald woord of een bepaalde zin non-verbaal markeert. Bijvoorbeeld door middel van intonatie, lichaamstaal of gebaren. Op deze manier maakt iemand duidelijk welke belangrijke woorden voor hem of haar in een zin zitten. Letten op analoge markering stelt ons in staat incongruent gedrag op te pikken. Dat is gedrag dat aan de buitenkant zichtbaar is en tegelijkertijd niet strookt met wat die persoon aan de binnenkant ervaart.

Als voorbeeld: iemand zegt bijvoorbeeld “ja” en markeert het woord door met zijn hoofd “nee” te schudden. Dat is een voorbeeld van incongruentie tussen verbaal en non-verbaal gedrag.

Agreement Frame – Overeenkomst Frame

Het overeenkomst frame (agreement frame) is een taalpatroon dat je in staat stelt op elegante wijze het met iemand oneens te zijn, terwijl je een goede verbinding behoudt. Fantastisch te gebruiken in management, verkoop en onderhandeling.

Een eenvoudige tip: voor het bereiken van een overeenkomst frame, is het te vermijden sleutelwoord “maar”. Dit doordat het woord “maar” alles wat er in de zin zat die eraan voorafgaat, ontkent. Het gebruik van het woord “en” is veel krachtiger.

Boek:  Beïnvloeden met integriteit – Genie Z Laborde

TrainingNLP Practitioner certificering

Ankeren

Ankeren is een reeks aan technieken die ons in staat stellen om krachtige verbindingen op te zetten in het zenuwstelsel. Ankeren is gebaseerd op het werk van onder andere Professor Twitmeyer en fysioloog Ivan Pavlov. Ankeren is een natuurlijk proces. Denk maar eens aan de geur van een bepaald parfum, dat onmiddellijk de herinnering aan een specifiek persoon oproept, samen met de gevoelens en zelfs beelden erbij van een bepaald moment. Dit is dan een positief anker. Negatieve ankers worden ook via een onbewust en natuurlijk proces geplaatst en dat is niet altijd helpend.

Het bewust leren gebruiken van ankers en ankertechnieken, stelt ons in staat om op elk gewenst moment in een fractie van een seconde onze krachtigste, positieve emoties op te roepen.

Boeken:  Frogs Into Princes – Bandler and Grinder
Ontdek je Ongekende Vermogens – Tony Robbins

TrainingNLP Practitioner Certification

“Act-as-If” -frame

Het Act-as-If-frame is een krachtig behulpzaam NLP frame, waarbij een persoon van start gaat alsof hij zijn doel al heeft bereikt of zijn probleem al is verdwenen. Ons brein maakt geen verschil tussen een ingebeelde situatie of een werkelijke situatie. Kies de meest behulpzame.

Dit frame is afkomstig van Milton Erickson en luidt volledig: “Act as if you Master it untill you master it”. Hiermee zeggend dat je hiermee voor ons lichaam en brein het juiste gemotiveerde spoor ingaat. Stel je maar eens voor hoe anders het is als je start met de insteek dat het je toch nooit gaat lukken…

TrainingNLP Practitioner Certification

Archetypen

De term ‘archetype’ vindt zijn oorsprong in het Oudgrieks. ‘Arche’, betekent “origineel of oud”; ’type’ staat voor “patroon of model”. De gecombineerde betekenis is een “origineel patroon”, waarvan alle andere gelijksoortige personen, objecten of concepten zijn afgeleid.

TrainingNLP Master Practitioner certificering

Associatie

Beelden en gevoelens kunnen we in onze neurologie, in ons brein, op twee manieren aan onszelf representeren: geassocieerd en gedissocieerd. Associatie of geassocieerde beleving, betekent dat je beelden ziet door je eigen ogen. Je kijkt door je eigen ogen waardoor je interne beleving is alsof het in je zit.

Gedissocieerd betekent dat je jezelf kunt zien in het plaatje. Je kijkt als het ware naar jezelf wat maakt dat een eventuele emotionele beleving ook afstandelijker is.

Het bijzondere aan ons mensen is, dat we meestal associëren met nare herinneringen en dissociëren van goede herinneringen. Dat zouden we andersom moeten doen!

Boek:  The Magic of NLP Demystified – Lewis & Pucelik

TrainingNLP Practitioner Certification

Attitude – Houding

Een attitude is een verzameling van waarden en overtuigingen rond een bepaald onderwerp of in een bepaald levensgebied. NLP stelt ons in staat om onze eigen waarden en overtuigingen te ontdekken (en die van iemand anders) en deze te veranderen. Hiermee verdwijnen (onbewuste) belemmerende overtuigingen en beslissingen.

Met deze technieken is het mogelijk om essentiële helpende veranderingen te maken in onze neurologie, die helpt te gaan floreren en afscheid te nemen van belemmeringen.

Boek:  Time Line Therapy® en de basis van persoonlijkheid – James & Woodsmall-

TrainingNLP Master Practitioner certificering

Auditief

Auditieve waarneming is onze zintuiglijke waarneming via geluiden.  Het is één van de manieren waarop we zintuiglijke informatie – dus iets wat we horen, zien, voelen, ruiken of proeven – ons brein binnen halen én is bepalend voor de toon waarop we tegen onszelf praten (zie: auditief digitaal).

Veel mensen met ene interne blokkade, horen de afkeurende stem van een van hun ouders of een zeurende stem van zichzelf. Die stem is te veranderen! (zie: submodaliteiten).

Boek:  The Magic of NLP Demystified – Lewis & Pucelik

TrainingNLP Practitioner Certification

Auditief digitaal

Auditief digitaal is een van de manieren waarop we zintuiglijke informatie – dus iets wat we horen, zien, voelen, ruiken of proeven – in ons brein representeren. We hebben deze interne dialoog nodig om ergens wat van te vinden. We gebruiken het auditieve digitale representatiesysteem wanneer we dus in ons hoofd tegen onszelf praten. En dat doen we de hele dag. De vraag is: hoe praten we tegen onszelf? Helpend of niet?

Boek:  The Magic of NLP Demystified – Lewis & Pucelik

TrainingNLP Practitioner Certification

Heb je nog niet het volledige antwoord gevonden of heb je een aanvullende vraag over NLP of een boek of over onze NLP opleidingen? Neem graag contact met ons op via mail info@graci.nl of telefonisch 085 – 130 -91 70 of Whatsapp +31 6 5105 9949.

Kijk ook gerust eens op onze speciale webpagina: Geweldige boeken over NLP en meer