NLP begrippen – C

Het ABC van NLP bevat een alfabetisch overzicht van begrippen uit Neuro Linguïstisch Programmeren, inclusief verwijzingen naar toepasselijke goede boeken en trainingen.

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W

C

Calibreren

Calibreren is het ijken van verandering. Verandering in neurologie. Calibreren is het signaleren en daarna vergelijken van onbewuste non-verbale signalen. Onbewuste non-verbale signalen kunnen ijkpunten vormen. Caliberen is zo dus het ijken van verandering.

Dit ijken van verandering is mogelijk doordat als er iets aan de binnenkant (neurologie) verandert, dat aan de buitenkant (fysiologie) waarneembaar. Door goed kunnen calibreren, kun je bijvoorbeeld snel signaleren of jouw communicatie (de gewenste) impact heeft.

TrainingNLP Practitioner Certification

Cartesiaanse coördinaten

René Descartes (of gelatiniseerd: Renatus Cartesius) was een Franse filosoof en wiskundige. Hij stelde dat hij een stelling kon bewijzen door deze in vier kwadranten (coördinaten) te testen. Descarte zei dat als de stelling in alle vier de kwadranten wordt bewezen, de stelling waar is. Hier komt het model ‘Cartesiaanse Coördinaten” vandaan.

De kwadranten zijn a) de stelling, b) het tegenovergestelde van de stelling, c) de inverse van de stelling en d) het niet-gespiegeld tegenovergestelde van de stelling.

We kunnen het model heel goed gebruiken bij het oplossen of losweken van problemen. Aangezien er vanuit een NLP perspectief eigenlijk geen probleem is maar slechts een blokkade in bewust denken, zal het ‘probleem’ niet in alle vier de kwadranten geldig blijven. Zodra een cliënt de ervaring heeft dat het niet in alle kwadranten ‘waar’ is, beginnen ze op zijn minst te twijfelen over het probleem of verdwijnt het probleem volledig. Vrijheid!

Boek: Prime Concerns – Tad James

Training: NLP Master Practitioner Certification

Cause > Effect (Oorzaak > gevolg)

Het lijkt een wet van het universum, dat alles wat er gebeurt een oorzaak heeft. Ofwel: alles wat gebeurt veroorzaakt een gevolg en is veroorzaakt. Dingen gebeuren niet zonder dat er een aanleiding voor is.

De vergelijking Oorzaak > gevolg binnen NLP is zo belangrijk omdat als je denkt dat iets of iemand anders dan jij de dingen veroorzaakt die in je leven gebeuren, je dan de macht en kracht om te veranderen uit handen geeft. De sleutel om zélf je leven te besturen, te veranderen, te kiezen, is namelijk jezelf verantwoordelijk te stellen voor de dingen die in jouw universum gebeuren. Als je daartoe in staat komt en bent, dan heb je altijd opties, keuzes, kracht, creativiteit en de macht om dingen voor jezelf te veranderen.

Een simpel ogende en tegelijk zo uitdagende en essentiële vergelijking om werkelijk naar te handelen.

Boek: The Structure of Magic I & II – Bandler en Grinder
Flow – Mihaly Csikszentmihalyi
The Secret Of Creating Your Future® – Tad James

TrainingNLP Practitioner Certification

Chaining anchors

Een verankeringstechniek (zie ankeren) die een persoon in staat stelt om snel en effectief vanuit mentaal belemmerende toestanden weer positief in beweging te komen. Zeer krachtige techniek voor het afscheid nemen van uitstelgedrag, verwarring, overweldiging en meer en om zo te komen naar meer helpende stemmingen zoals motivatie, begrip, bekwaamheid en zo voort.

Boeken:  Frogs Into Princes – Bandler and Grinder
Ontdek je Ongekende Vermogens – Tony Robbins

TrainingNLP Practitioner Certification

Change Personal History

Een techniek waarmee opgeslagen neurale verbindingen worden aangepast. Hiermee komt ons brein in staat om negatieve ervaringen uit het verleden te veranderen in de huidige fysiek wereld. De traditionele NLP-techniek Change Personal History kan worden gebruikt en ook Time Line Therapy®-technieken zijn zeer bruikbaar.

Boeken: Frogs Into Princes – Bandler & Grinder
Time Line Therapy® en de basis van persoonlijkheid – James & Woodsmall
Therapeutic Metaphors – David Gordon

TrainingNLP Practitioner Certification

Chunken

Chunks zijn een reeks vragen, waarmee kan worden bepaald op welk abstractieniveau iemand communiceert. Bijvoorbeeld heel globaal of heel specifiek. Zo biedt deze techniek sets van vragen, waarmee je iemand de details kunt laten geven wanneer ze je een te breed beeld geven en andersom juist de algemene concepten als ze te veel details geven. Het kundig kunnen schakelen op verschillende abstractieniveaus is essentieel bij onderhandeling. Kofi Anan, oud secretaris-generaal van de Verenigde Naties, was hier meesterlijk goed in en gold dan ook met reden als een succesvol hervormer, stimulator en bruggenbouwer.

Het bewegen van een abstract naar een concreter niveau heet down chunken en het bewegen van een concreet naar een abstracter niveau heet up chunken. Het horizontaal bewegen over hetzelfde abstractieniveau heet lateral chunken.

Boek:  Time Line Therapy® en de basis van persoonlijkheid – James & Woodsmall
The Magcial Number Seven, plus or minus 2 – George A. Miller

Training:  NLP Practitioner Certification

Circle of Excellence

Een ankertechniek waarmee je een krachtig grondanker kunt creëren. Een anker dat bruikbaar is om de meest krachtige en helpende positieve gevoelens, beelden en gedachten op te roepen wanneer je ze nodig hebt. Bijvoorbeeld als je op het punt staat een belangrijk interview of presentatie te geven of iemand een heel belangrijke vraag wilt stellen die je eigenlijk heel spannend vindt.

Een veel gebruikte techniek door grote sprekers en o.a. CEO’s bij presentaties.

Boeken:  Frogs Into Princes – Bandler and Grinder
Ontdek je Ongekende Vermogens – Tony Robbins

TrainingNLP Practitioner Certification

Collapse Anchor

Een ankertechniek waarbij machteloze stemmingen compleet kunnen worden geneutraliseerd en verwijderd uit het zenuwstelsel. Het neurologische programma van de negatieve stemming verdwijnt en maakt minimaal plaats voor een neutrale stemming en in het beste geval voor een positieve stemming.

Boeken: Frogs Into Princes – Bandler and Grinder
Unlimited Power – Tony Robbins

Training: NLP Practitioner Certification

Conscious Mind – Bewuste Brein

Conscious mind is dat gedeelte van je brein waarmee je nu denkt. Je gebruikt je bewuste brein om te rationaliseren, dingen te begrijpen en dingen te analyseren.

Het bewuste brein maakt ongeveer 1-5% van ons totale gedrag. De rest is onbewust gedrag. Ook benutten we in ons denken ongeveer maximaal 10% van de capaciteit van ons bewuste brein. Er is nog veel te winnen en nog meer moois te creëren.

Boeken: Hoe haal je wat in je hoofd – Richard Bandler
Steps to an Ecology of Mind – Gregory Bateson

Content Reframe

Het herkaderen, het opnieuw kaderen van Inhoud of betekenis. Een gesprekstechniek die je in staat stelt de betekenis van ontkrachtende overtuigingen of gebeurtenissen te veranderen.

Bijvoorbeeld: “Dat mijn partner tegen mij schreeuwt, betekent dat ze mij niet mag.”

Content reframe zou kunnen zijn: “De reden dat je partner tegen je schreeuwt, is omdat ze weet dat je het beter kunt doen en jou het beste gunt.”

Boeken: Ontdek je Ongekende Vermogens – Tony Robbins
Reframing – Bandler & Grinder

TrainingNLP Practitioner Certification

Context reframe

Een gesprekstechniek die je in staat stelt de betekenis van een gebeurtenis te veranderen. Dit doe je door de context waarin iemand denkt in relatie tot die gebeurtenis, te verschuiven. Binnen NLP wordt gesteld dat alle betekenis contextafhankelijk is. Als het bijvoorbeeld 23 graden is in Nederland, vinden we dat een heerlijke dag. Als je dezelfde dag op vakantie zou zijn op de Antillen, zou het een frisse dag zijn.

Boeken: Reframing – Bandler & Grinder
Ontdek je Ongekende Vermogens – Tony Robbins

TrainingNLP Practitioner Certification

Contrastive Analysis

De techniek Contrastive Analysis maakt gebruik van submodaliteiten. Submodaliteiten zijn de kleinste bouwstenen waarmee we onze zintuiglijke waarneming opslaan in ons brein.  Door deze techniek ontdek je hoe iemand zijn ervaringen en gedachten neuraal codeert.

Een kort voorbeeld: is er iemand die je heel erg leuk vindt en als je aan die persoon denkt, heb je daarvan een (mentaal) plaatje? OK, mooi. Word je nu bewust waar dat plaatje zich bevindt in je mentale gezichtsveld. Heel goed. Maak het beeld nu wit en leeg en doe exact hetzelfde voor iemand die je niet leuk vindt. Grote kans dat de interne afbeeldingen zich op twee verschillende plaatsen bevinden en ook een andere kleur hadden. Zo ja, dan is dat een hele korte ervaring met de techniek.

Boek: Use your brain for a change – Richard Bandler

TrainingNLP Practitioner Certification

Contrastive Analysis Mapping Accross

Als vervolg op de Contrastive Analysis kunnen nu submodaliteiten van de ene ervaring worden veranderd in die van de andere ervaring. Hiermee wordt er een nieuwe neurale codering gegeven aan de ervaring, gedachte of belemmerende overtuiging. Hierdoor worden blokkades opgeheven. Een zeer zinvolle en bekrachtigende techniek die dankbaar gebruik maakt van de informatie in het onderbewuste brein.

Boek: Use your brain for a change – Richard Bandler

TrainingNLP Practitioner Certification

Criteria

(Zelfde als waarden)

Boek: Time Line Therapy® & The Basis Of Personality – James & Woodsmall-

Training: NLP Master Practitioner Certification

Cross Over Mirroring

Een techniek binnen rapport, waarbij je iets in iemands fysiologie spiegelt met iets. Bijvoorbeeld het spiegelen van iemands in- en uitademing met het stijgen en dalen van je vinger. Of het tikken van een pen op tafel als iemand een tikkende voetbeweging maakt. Een fraaie techniek voor het creëren van betere verbinding door gebruik te maken van spiegelneuronen.

TrainingNLP Practitioner Certification

Heb je het volledige antwoord nog niet gevonden of heb je een aanvullende vraag over NLP of een boek of over onze NLP opleidingen? Neem graag contact met ons op via mail info@graci.nl of telefonisch 085 – 130 -91 70 of Whatsapp +31 6 5105 9949.

Kijk ook gerust eens op onze speciale webpagina: Geweldige boeken over NLP en meer