Excelleer in HRM en Recruiting met NLP

Excelleer in HRM en Recruiting met NLP

“People have all the human resources they need to succeed and to achieve their desired outcomes.” Vrij vertaald: mensen hebben alle interne hulpbronnen beschikbaar om succesvol te zijn en hun gewenste doelen te bereiken. Dat is één van de vooronderstellingen binnen NLP. In dit artikel mijn gedachtegang over de meerwaarde van NLP binnen Human Resource Management en Recruiting. Waarom zou je meer van NLP willen leren én wat levert dat je concreet op binnen HRM en Recruiting?

Eerst kort over NLP

No alt text provided for this image

 

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) omschrijf ik ook als Nieuw Leer Potentieel. Nieuw Leer Potentieel, doordat je uniek inzicht krijgt in de aanwezige én ontbrekende drijfveren en motivaties binnen menselijk gedrag. NLP koppelt de dynamiek tussen brein (neuro), taalgebruik (linguïstiek) en gedrag (het interne programma dat daarbij loopt) en hoe deze drie elkaar beïnvloeden. De gouden driehoek voor persoonlijke ontwikkeling en succes.

Waarom is NLP van meerwaarde binnen HRM en Recruitment?

In de functie van HR-manager of -medewerker of recruiter, ben je verantwoordelijk voor zowel de mensen als de organisatie. Hoe haal je nu de beste mensen binnen? Hoe haal je het beste uit de mensen? Hoe weet je nu in welke functie zij echt gaan floreren en wat maakt dat zij dat gaan doen? Hoe stimuleer je verantwoording, actie, motivatie, innovatie, verandering en prestatie op de meest efficiënte en doelgerichte manier? Hoe word jij nu dé excellente recruiter en manager van het menselijk kapitaal binnen jouw organisatie?

NLP geeft daarvoor dé handvatten, vertelt, toont en leert over communicatietechnieken en gedragspatronen. Dat maakt NLP direct een geweldige tool voor HRM en Recruiting. Want mensen en hun gedrag vormen hét human capital. Voordat zij binnenkomen én als zij binnen zijn. Wil je dat kapitaal zo goed mogelijk selecteren, activeren, benutten en rendabel maken, dan is optimale communicatie en kennis over gedragspatronen van grote meerwaarde. Toch?!

“Management is nothing more than motivating other people.” – Lee Iacocca

Waarom andere HRM’ers en Recruiters kiezen voor NLP?

Om weg te blijven van jargon (daarvan bestaat nogal wat binnen NLP), zet ik wat punten neer die NLP je leert, waarvan ik en andere HRM’ers en Recruiters weten, dat deze ook van meerwaarde zijn. Al lezend, vraag jezelf dan eens af of beeld je in, hoe deze van meerwaarde kunnen zijn binnen jouw werkveld:

  • Je leert snel en makkelijk een vertrouwensband maken voor meer begrip
  • Je ontdekt unieke vraagtechnieken om anderen beter te begrijpen en doorgronden
  • Je kunt de motivatiestrategie van iemand achterhalen voor de functie
  • Je schakelt sneller en makkelijker van bezwaar naar bedoeling en gewenst resultaat
  • Je begrijpt jezelf beter waardoor je anderen ook beter kunt begrijpen en helpen
  • Je ziet hoe jij jezelf en anderen aan de oorzaakkant van hun resultaat kunt plaatsen
  • Je communiceert in de taal van de andere voor soepeler en effectievere communicatie
  • Je merkt dat vergaderingen soepeler, effectiever en dus succesvoller verlopen
  • Je herkent taalgebruik en de onderliggende boodschap achter de gebruikte woorden
  • Je krijgt meer plezier in je werk, weet wat je motiveert en hoe je anderen motiveert

Van meerwaarde? Vast. En dit is een kort lijstje. Door NLP kun je nog veel meer bereiken.

No alt text provided for this image

NLP gaat dus over persoonlijke kracht en persoonlijke ontwikkeling. Over het professionaliseren van communicatie. Over het toegang krijgen tot innerlijke hulpbronnen. Over het achterhalen van interne gedragsstructuren die laten zien hoe we doen wat we doen. NLP achterhaalt de toegangswegen tot individueel menselijk kapitaal én hoe je dat dan zo goed mogelijk benut, bespreekt, inzichtelijk maakt en inzet.

“When people are financially invested, they want a return. When people are emotionally invested, they want to contribute.” Simon Sinek

Wat levert NLP nog meer op binnen HRM en Recruiting?

Stel dat je in jouw professionele communicatie, in alle gesprekken, selectieprocedures, e-mails, overleggen en vergaderingen en briefwisselingen, met sollicitanten, medewerkers en management, de beste communicatietechnieken toepast? Waardoor jij jouw boodschap altijd zo kunt communiceren, zodat deze exact overkomt zoals jij wilt, waardoor jij de resultaten haalt die jij wilt voor jezelf en de organisatie. Ook dat kan de kracht van NLP jou opleveren!

En bedenk eens de aanvullende voordelen hiervan in werksituaties als coaching, conflicten, verzuim en beoordeling. In mijn beleving en gedachtegang is kennis van NLP dus geweldig mooi en zeer bruikbaar binnen HRM en Recruitment, om hét verschil te maken dat het verschil maakt in motivatie, inzet en resultaat van human capital binnen de organisatie.

Het volgen van een NLP Practitioner of NLP Master Practitioner opleiding, zal je met zekerheid meerwaarde bieden. Als eerste voor persoonlijke ontwikkeling als mens én het zal in je werk als HRM’er of recruiter het verschil maken tussen een goede en een excellente HRM’er of recruiter. Want, NLP is de leer van persoonlijke ontwikkeling, professionalisering van communicatie én van het excelleren naar persoonlijk succes!

‘Rethinking human resources’ – 2.0 !

In het boek ‘Rethinking human resources: A research report (auteur: Louis S. Csoka) staan zes mens-gerelateerde activiteiten die zorgen dat HRM en excellente Recruiting nog meer waarde kunnen toevoegen aan een bedrijf:

1.   Effectief managen en utiliseren van medewerkers

2.   Inschatten van performance en compensatie voor competentie

3.   Competentieontwikkeling ter verhoging van individuele en bedrijfsmatige performance

4.   Laten toenemen van innovatie, creativiteit en flexibiliteit om competitief te blijven

5.   Toevoegen van opvolgingsplanning, carrièreplanning en interne organisatiemobiliteit

6.   Managen van implementatie en integratie door training en communicatie met werknemers

En ja, leren over NLP gaat ook over deze vaardigheden. Mijn overtuiging: NLP, HRM en Recruiting zijn een gouden match!

Wat als je nu niet…wat als je nu wél!

Dus wat als je nu niet als HRM’er of Recruiter de voordelen van NLP benut? En wat als je de voordelen van NLP nu wél gaat benutten? Ik beloof je: je maakt – ongeacht hoe goed je al bent in wat je doet- enorme sprongen voorwaarts naar nog meer plezier, succes en voldoening!

Heb je vragen of opmerkingen over dit artikel? Wil je nog sparren over wat NLP voor jou specifiek kan betekenen? Laat het mij weten, neem contact met mij op. Delen van dit artikel mag zeker!

Goede groet, Remko Grijm

Certified Trainer of NLP – Master Coach

“Training differently…making the difference” (Remko Grijm)