NLP begrippen – N

Het ABC van NLP bevat een alfabetisch overzicht van begrippen uit Neuro Linguïstisch Programmeren, inclusief verwijzingen naar toepasselijke goede boeken en trainingen.

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W

N

Neuro linguistics

‘Neuro linguistics’ bevatten de concepten die ook wel bekend staan als Algemene Semantiek (General Semantics). Ontwikkel door Alfred Korzybski (1879 – 1950), een Pools-Amerikaans linguïst en grondlegger van het vakgebied van de algemene semantiek, een filosofische denkrichting. De hoofdprincipes hiervan heeft Alfred Korzybski beschreven in het boek ‘Science and Sanity’.

Korzybski heeft de stelling genomen dat het onmogelijk is in woorden te vertalen wat wij in onze neurologie ervaren. Met andere woorden: een mens leeft in zichzelf in twee werelden.

Het bekendste citaat van Korzybski binnen NLP is “De kaart is niet het gebied.” Deze uitspraak heeft betrekking op het NLP Communicatiemodel en vind je ook terug in de NLP vooronderstellingen.

Deze specifieke vooronderstelling vooronderstelt dit: ‘Als mens kunnen we de werkelijkheid nooit kennen. We kunnen alleen weten wat onze perceptie van de werkelijkheid is. Want we ervaren en reageren op de wereld om ons heen voornamelijk via onze zintuiglijke representatieve systemen. 

Het is onze ‘neuro-linguïstische’ kaart van de werkelijkheid die bepaalt hoe we ons gedragen en dat geeft betekenis aan ons gedrag en niet aan de werkelijkheid zelf. Het is over het algemeen niet de realiteit (het gebied) die ons beperkt of bekrachtigt, maar eerder onze mentale kaart van de werkelijkheid.’

Boek: Science and Sanity – Korzybski

TrainingNLP Practitioner Certification

Neuro Linguistisch Programmeren

Grindler en (met name) Bandler, de grondleggers van NLP, waren enorm nieuwsgierig naar hoe succesvolle mensen tot hun successen kwamen. Hoe kon het nu dat in eenzelfde werk- of leefgebied de ene persoon excellente resultaten haalde en een ander niet? Wat maakte het verschil? En als ze het verschil zouden kunnen ontdekken, zouden zij het dan kunnen modelleren en zelf kunnen toepassen én dezelfde resultaten halen?

Het antwoord daarop was volmondig ‘Ja’. Dat proces vanuit de houding van nieuwsgierigheid, bereidheid om dingen anders te doen en andere dingen te doen, leidde tot modellen en vervolgens een straat van technieken, genoemd Neuro Linguistisch Programmeren (NLP).

Neuro                   Ons zenuwstelsel (het brein) dat onze waarneming en ervaringen geregistreerd via de vijf zintuigen

visueel                   (beeld)
auditief                  (geluid)
kinesthetisch     (gevoel)
olfactorisch         (reuk)
gustatoir               (smaak)

Linguïstisch          Taal en andere non-verbale communicatiesystemen waardoor onze neurale waarnemingen worden gecodeerd en georganiseerd en er betekenis aan toegekend wordt. We hebben slechts zes dingen in ons hoofd:

plaatjes
geluiden
gevoelens
smaken
geuren
woorden (ook Self-Talk)

Programmeren     De patronen, programma’s en strategieën die we in onze neurologie doorlopen om onze specifieke en gewenste resultaten te bereiken. In andere woorden, NLP is hoe we de taal van ons (kunnen) brein gebruiken om consistent onze specifieke en gewenste resultaten te bereiken.

In andere woorden, NLP is hoe we de taal van ons (kunnen) brein gebruiken om consistent onze specifieke en gewenste resultaten te bereiken. NLP is ook:

• De leer die je het verschil geeft dat het verschil maakt
• De studie van de structuur van de subjectieve ervaring
• Art and Science van Model-leren
• Empirische communicatietechnologie

Neuro Linguïstisch Programmeren gebruikt pragmatische, direct bruikbare modellen om te begrijpen hoe wij als mens informatie verwerken, hoe we onze gedachten structureren en hoe dit ons gedrag beïnvloedt.

Door op de juiste wijze helpende modellen uit NLP toe te passen in ons dagelijks leven, kunnen we controle krijgen over onze mentale, emotionele en fysieke bronnen. Als we die controle hebben, kunnen we beginnen met het creëren van onze eigen bestemming.

Gedreven door de houding van nieuwsgierigheid en de motivatie van “Ga het gewoon doen” drijft NLP mensen om hun ware kracht, innerlijke vermogens en passie voor het leven te ontketenen.

NLP geeft je het verschil dat het verschil maakt!

Boeken: alle goeden boeken over NLP

TrainingNLP Practitioner Certification

Neurologische niveaus

Een uitstekend model ontwikkeld door Robert Dilts, dat beschrijft hoe menselijk gedrag tot stand komt en hoe dit zich verhoudt tot resultaten. Dilts werkte het door Gregory Bateson bedachte model van de NeuroLogical Levels verder uit. Dilts ïntroduceerde het model binnen NLP. De NeuroLogical Levels (logische niveaus) zijn heel goed bruikbaar bij het analyseren van relaties, gedrag en situaties. Daarnaast kan het helpen bij het verkrijgen van inzicht in het eigen en andermans model van de wereld.

Boek: Sleight of mouth – Robert Dilts, Verander je overtuigingen – Robert Dilts

TrainingenNLP Practitioner Certification, NLP Master Practitioner

New Orleans Flexibility Drill

De New Orleans Flexibility Drill is een geavanceerde NLP-ankertechniek. Hiermee stel je iemand in staat om negatieve gevoelens uit specifieke situaties te verwijderen.  De techniek wordt tegenwoordig vaak vervangen door andere NLP en/of Time Line Therapy® technieken.

TrainingNLP Practitioner Certification, Time Line Therapy® training

Non-verbale communicatie

Nonverbale communicatie (of analoge communicatie) omvat elke vorm van uitwisseling van bewust en onbewust waarneembare informatie tussen mensen via niet-talige signalen. Een volkomen natuurlijk en vaak onbewust proces. Deze vorm van communicatie zonder woorden. is ruimer dan non-verbaal gedrag.

TrainingNLP Practitioner Certification, Natuurlijk Presenteren

Heb je het volledige antwoord nog niet gevonden of heb je een aanvullende vraag over NLP of een boek of over onze NLP opleidingen? Neem graag contact met ons op via mail info@graci.nl of telefonisch 085 – 130 -91 70 of Whatsapp +31 6 5105 9949.

Kijk ook gerust eens op onze speciale webpagina: Geweldige boeken over NLP en meer