NLP begrippen – O

Het ABC van NLP bevat een alfabetisch overzicht van begrippen uit Neuro Linguïstisch Programmeren, inclusief verwijzingen naar toepasselijke goede boeken en trainingen.

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W

O

Olfactorisch

Een van onze vijf zintuigen is het kunnen waarnemen van geur. Daarmee vormt het ook een van onze mogelijkheden voor een interne representatie. Olfactorisch is de zintuiglijke waarneming van geur.

Boeken: Het hart van NLP – John Grinder

TrainingNLP Practitioner Certification

Onbewuste Brein

Je onderbewuste brein, je onderbewustzijn is alles waar je nu niet aan denkt! Denk er eens over na. Het is dus dat deel van ons brein, van ons zenuwstelsel, van onze neurologie waar we onbewust van zijn. Het deel is naar schatting 300.000 keer sneller en sterker dan ons bewuste brein.

Ons onbewuste doet drie belangrijke dingen: het zorgt voor alle lering, alle gedrag en alle verandering. Je onbewuste brein is ook het domein van je emoties en intuïties.

Boeken: Het hart van NLP – John Grinder

Training: NLP Practitioner Certification, NLP Master Practitioner Certification

Oogpatronen

Richard Bandler en John Grinder ontdekten dat er patronen verborgen liggen in oogbewegingen.

Oogbewegingen vormen specifieke patronen die aansluiten bij wat wij doen in ons brein, wat wij doen in onze representatiesystemen. Dit geldt voor zowel dingen die we verzinnen en bedenken als voor dingen die we al hebben meegemaakt. Ogen zijn in die zin spiegels van de ziel: ze geven ons de route die ons zenuwstelsel aflegt om iets te creëren of te herinneren.

Hierdoor kunnen we dus via oogpatronen zien of iemand een herinnering of gedachte of nieuw vraagstuk visueel, auditief of kinesthetisch of via een interne dialoog beleeft.

Boeken: Frogs Into Princes – Bandler & Grinder

Training: NLP Practitioner Certification

Oorsprong van NLP

John Grindler en (met name) Richard Bandler, de grondleggers van NLP, waren enorm nieuwsgierig naar hoe succesvolle mensen tot hun successen kwamen.

Zij stelden zichzelf veel vragen waaronder: “Hoe kon het nu dat in eenzelfde werk- of leefgebied de ene persoon excellente resultaten haalde en een ander niet? Wat maakte het verschil? En als we het verschil zouden kunnen ontdekken, zouden wij het dan kunnen modelleren en zelf kunnen toepassen én dezelfde resultaten halen?”

Het antwoord daarop was volmondig ‘Ja’. Dat proces vanuit de houding van nieuwsgierigheid, bereidheid om dingen anders te doen en andere dingen te doen, leidde tot modellen en vervolgens een straat van technieken binnen NLP.

De volgorde ‘houding – modelleren – technieken’ is belangrijk om NLP te snappen en er succesvol mee te kunnen werken.

Training: NLP Practitioner Certification

Outcome – uitkomst

Uitkomst (of: Outcome) is de term die wordt gebruikt bij de verwijzing naar de te behalen resultaten bij het stellen van doelen in NLP. Resultaten zijn de uitkomsten die je wilt creëren, die je wilt halen.

Boek:  Time Line Therapy® & The Basis Of Personality – James & Woodsmall

TrainingNLP Practitioner Certification

Overlap representatie systemen

Overlap van representatiesystemen is een NLP-techniek – vaak gebruikt in coaching – waarbij je het ene representatie systeem gebruikt om toegang te krijgen tot het andere.

Je kunt dan bijvoorbeeld iemand in taal meenemen van zijn voorkeur representatiesysteem (auditief digitaal) naar het gewenste representatiesysteem (visueel). Bij het uitvoeren van de techniek zijn de tonaliteit en predikaten belangrijk.

Een voorbeeld: Iemand kan niet zo gemakkelijk beelden ophalen (visuele representatiesysteem) van een bepaalde herinnering, maar heeft wel makkelijk toegang tot zijn interne dialoog (auditief digitale representatiesysteem). Als coach kun je dan beginnen tegen deze persoon te praten in het auditief digitale representatiesysteem en daarna over te gaan richting het visuele representatiesysteem.

Boek: The Magic of NLP Demystified – Lewis & Pucelik

TrainingNLP Practitioner Certification