Accreditaties en keurmerken

Hier vind je de informatie over onze meest relevante accreditaties voor onze NLP opleidingen en trainingen. Bij het selecteren van een NLP opleiding is het belangrijk dat het NLP opleidingsbedrijf erkende trainingen en opleidingen aanbiedt. Want alleen dan weet jij als deelnemer, dat die opleidingen zijn getoetst en akkoord bevonden door toonaangevende, externe en onafhankelijke instanties .

NLPXperience voldoet aan deze zeer hoge (inter)nationale standaarden. Hieronder vind je een overzicht van onze accreditaties en erkenningen.

NRTO
De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbedrijven in Nederland. Met dit lidmaatschap conformeert NLPXperience zich aan de eisen van het NRTO-keurmerk en aan de NRTO gedragscode en de algemene voorwaarden.

Het NRTO keurmerk wordt verstrekt aan organisaties die staan voor kwaliteit en professionaliteit.

Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. 

NLPXperience heeft dit keurmerk!

CRKBO
Als toonaangevend NLP opleidingsbedrijf is NLPXperience opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hierin staan onderwijsinstellingen ingeschreven, die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Doordat NLPXperience is opgenomen in het register, kunnen wij onze opleidingen vrij van Btw aanbieden.

ABNLP
Bij NLPXperience is elke NLP opleiding, training én trainer geaccrediteerd door de American Board of Neuro-Linguistic Programming (ABNLP): de grootste NLP organisatie wereldwijd, met hoge en constante kwaliteitseisen.

Hiermee bieden wij een internationaal erkende training, die voldoet aan deze wereldwijde standaard.

Na het succesvol doorlopen van de de NLP Practitioner of NLP Master Practitioner training, ontvang je dan ook een wereldwijd erkend certificaat.

TLTA
Onze Time Line Therapy™ Practitioner én Time Line Therapy™ Master Practitioner certificeringen zijn geaccrediteerd door de Time Line Therapy Association (TLTA).

Ook zijn onze trainers TLTA-geaccrediteerd en getraind volgens deze hoge standaard.

ABH
De American Board of Hypnotherapy werd in 1982 opgericht door Dr. AM Krasner. Binnen korte tijd groeide het uit tot de American Board of Hypnotherapy met leden over de hele wereld.

Tegenwoordig zijn er meer dan 1000 instituten wereldwijd erkend op het niveau van hypnose voor trainers, en tienduizenden leden die certificering voor hypnotherapie aanbieden. 

NVVA
De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) heeft onze NLP Practitioner Certification training geaccrediteerd.

De training kreeg het maximum aantal van 21 Permanente Educatie (PE) punten toegekend.

In één geweldige opleiding. Die je leven verrijkt, zakelijk én persoonlijk.

Registerplein
Registerplein beheert elf beroepsregisters in het sociaal domein. Om de kwaliteit van kennis en vaardigheden van geregistreerden te waarborgen, accrediteert Registerplein opleidingen die relevant zijn voor sociaal professionals. 

Onze NLP Practitioner training is geaccrediteerd voor 84,5 PE punten.

Deskundigheidsbevordering:
– Cliëntenvertrouwenspersonen WZD
– Kinderwerkers / Jongerenwerkers
– Mantelzorgmakelaars